Posílení imunity podle ajurvédy aneb z těla do super těla

Yoga-Silhouette

Z těla do  super těla
Z těla do super-těla, od běžného stavu mysli k transcendeltálním stavům mysli a od spojení našeho Já s  vesmírným, božským Já, to není jen není cílem spirituality nebo věcí nějaké poblázněné lékařské fantazi čibiologické mytologie,odkud tedy pocházejí naše samoléčící schopnosti?

Mudrci znalí Ajurvedy, starověkého umění léčení a vědy pro šťastný život, zdraví a dlouhověkost ze starověké Indie, prohlášují: Ano, naše fantaziese mohou stát skutečností.

Transformace těla
Transformace na každé úrovni, těla, mysli a duše je příslibem Ayurvedy. Mudrci, kteří praktikovali Ajurvedu , kteří zkoumali naší přirozenou inteligencí těla společně s jeho imunitní odolností tak, aby vydrželo těžkosti života, nazývali tuto zásadu imunity jako Odžas.

Když je  Odžas vědomě kultivovaná a rozšířená, mohou se naše průměrná těla s průměrnou délkou života transformovat na supetěla se zvýšenou životností a v podstatě projevovat kvantový zdravotní stav, který je projevuje  lehkostí, energií a průtokem energie.

Ajurveda uznává hluboké propojení mezi těmito třemi rozměry naší existence: hmoty, mysli a vědomí a prohlášuje, že Odžas je vedlejším produktem šťastné rovnováhy mezi nimi.

Ájurvéda doporučuje, abychom dělají úmyslné pokusy rozpoznat a pracovat s Odžas a učili se způsoby a prostředky k jejímu zlepšení a ochraně. Ajurvédská medicínasi  bere  za cíl obnovení a zlepšení funkcí lidského těla k jeho optimální zenitu.

Odžas je naše vlastní schopnost odolat fyzickému, psychickoému a existenciálnímu utrpení a zotavit se z nemoci účelně a dokonce i zabránit tělu onemocnět.  Nicméně, Ayurveda varuje, že v nevědomosti můžeme promarnit co nám bylo dáno a ztratit náši přirozenou imunitu, prožívat tak neplnohodnotný  život a přivodit si předčasnou  smrt, které by bylo možné předejít.

Možná je ale Odžas cena,  kterou získává jen ten, kdo žije v harmonii  s materiálními a duchovní zákony přírody.

Tělo je samoléčící entita
Ajurvédská medicína uznává úžasné regenerační síly těla, jeho tkání a každé buňky. I když tělu nedáváme to, co by potřebovalo – správnou výživu, pozitivní životní podmínky –  vyrovnává samo svými regulačními schopnostmi.

Podle Ajurvédy se tělesné systémy a procesy  aktivně snaží obnovit rovnováhu a vrátit se do homeostázy. Podle mudrců je to  silný důkaz, že naše tělo, zázrak přírody a balíček energie, vědomí a inteligence chce, abychom se s ním spolupracovali přirozeně, s použitím přírodních zákonů a principů .

Každá událost, velká nebo malá je proměna vědomí a podle Ajurvedy se lidské tělo  stává silným polem pro transformaci vědomí, a Odžas neboli naše imunita je odměna, kterou sklízíme.

Ájurvéda nechápe naše tělo jako bitevní pole, ale jako pole pro léčebný potenciál, ve které leží pohřben vzácný a silný, ale většinou latentní klenot prevence nemocí,samoléčení, a samoregenerace.

Shakti neboli energie k samotransformaci nebo dosažení celkově novému stavu člověka s názvem Kaya Kalpa v sanskrtu, není nic jiného než Ajurvédou rozšířená verze moderního pojetí imunity a oblasti preventivní medicíny.

Odžas omývá každou buňku našeho těla, předává mu  vrozenou silu a imunitu.Je převládající v celém těle, ale jeho hlavní sídlo je lidské srdce. Vzhledem k tomu, srdce je sídlem lidské mysli a emocí, množství a kvalita Oja přímo ovlivňuje mysl-tělo spojení a povahu a kvalitu fyzického, duševního a emocionálního života .

Naše osobní volby a Odžas
Naše Odžas je těžce vydělané. I když jsme se všichni narodili s pevně daným základem,dalo by se říci startovacím balíčkem ,brzy jsme začali s výrobou, skladováním a cirkulací našeho vlastního prostřednictvím jídla a spokojeného života v rovnováze, kdy mysl hledá a vyzařuje harmonii. Odžas, což je naše schopnost vyrovnat se s různými stresory a nakonec je překonat, a to jak fyzicky, tak psychicky; je konečný výsledek dlouhého procesu trávení, který začíná v ústech.

Na druhou stranu, ústa jsou jen stěží na začátku tohoto procesu. Tento proces imunity je jako strom; má své kořeny v našem životě sámotném a jeho větve jsou rozšířeny po celém našem těle. Odžas se vyvíjí z našeho života,  je formován tím, jaký život vedeme a chrání nás.

Tento strom našeho života čerpá svůj zdravotní stav tím, že přidává přísady do našeho životního stylu, našich stravovacích návyků a  naší každodenní zkušenosti. Tyto vstupy v podobě životních zkušeností, myšlenek a potravin mohou být buď nevědomé –  rychlý životě, rychlé občerstvení, chaotické yšlenky a napěchové plány-  nebo jsou tyto vstupy  nabízeny do těla jako květiny na oltáři – s všímavosti, láskyplnou péčí, jemnou pozorností  a s odpovědností.

Proto všechno, co jíme se nakonec transformovuje do našeho Odžas a hraje roli ve formování množství a kvality naší imunity. Stresující události spalují Odřas, zatímco život  v odevzdání se být v míru s tím, co je – vyživuje Odžas.

To je důvod, proč se mnoho nemocí projevuje, když je člověk pod delším namáhání. Dokonce i náhlé nezvládnutelné množství stresu může rychle vyčerpat Odžas a dokonce způsobit smrt.

Náš život, tak, jak jsme se rozhodli ho vést  (všichni máme svobodnou vůli),  rozpíná  kořeny tohoto stromu – výstředností, stravováním a životním stylem, klimatizace, mražené a konzervované potraviny, mražené a konzervované systémy víry se projevují do ovoce Odžado kdysi šumivého magického ovoce, které jsme kdysi jedli plné,šťavnaté, každý kus jsme vychutnávali s radostí … nesmrtelní, neporazitelní, nedobytné pevnosti imunity, síly a moci.

Oja – skutečně těžce vydělané
Naše imunita, Odžas, je vzácnou věcí a  skutečně ji nelze najít na regálech supermarketů  nebo uvnitř krásně navržené skleniceči trubky a už vůbec  na nás nečekají v farmakologicky vyrobených nejmodernějších lécích .

Naše Odžas je uvnitř nás, připravená pučet naší klidnou a vyživující volbou, poháněnou moudrostí; jako něžný první květ, křehký na zneužívání špatných potravin, chemicky vyrobených léků a chaosu uvolněného životního stylu.

Odžas nemůže a nebude prosperovat v zaplavených orgánech, ucpaným zažíváním a vystresouvanou myslí. Odžas prostupuje  spontánně v životě , který je prožíván vědomě, pokojně a v souladu se vším, co člověk vidí, myslí, dělá a je.

Chování, které zvyšuje imunitu
V každém okamžiku, kdy čelíme nesčetným množstvmí protichůdných možností,se můžeme rozhodnout, zda chceme jít přes palubu a následovat, co je nám farmaceutickou masou servírováno nebo budeme následovat starou dobrou střední cestu zdravého rozumu, umírněnosti a paměti?

Proč paměť? V procesu regenerace a posílení naši imunity vyplouvá na povrch pravda, uložená hluboko uvnitř každého z nás v jeho duchovním lůnu Já a odtud vychází v každém z nás, hluboká moudrost a moc samoléčení a samotransformace.

To je důvod, proč ajurvedští mudrcové vytvořili úplně jinou třídu rasayana, nazvali ji Achara rasayana neboli etický kodex chování , který odkazuje na zvyšující se imunitní účinek života prožívaného v oddanosti, klidné duchovnosti, klidu ve vztazích, smyslové kontroly, odvaze a zachování klidu při nepřízni osudu.

Mudrci podporují rozvoj zdravých návyků a života kázní,  příjemnou řeči,  soucitem ke všem bytostem a stvořením a pokud je to možné,aktivní filantropií. Ájurvéda také doporučuje pravidelnou vlastní introspekci a pečlivou pozornost hněvu, chamtivosti, žárlivosit a dalších negativních emocí, které poškozují  Odžas. Zdravé chování a postoje, vědomě  praktikované v každodenním životě, mají pozitivní dopad na kvalitu našeho života, a tím posílení imunity neboli Odžas .

To znamená, že ajurvédští mudrci odhalili  jejich chápání role stresu a negativních myšlenek a učí  nás ostatní, jak získat zpět ztracenou sílu, vitalitu a naši schopnost odolávat nemoci a předčasnému úpaku (Odžas) a tím  vědomě zvyšovat kvalitu našeho vědomí, úpravou obsahu našich myšlenek a zlepšení kvality našich potravin.

http://www.nature4healing.cz

T

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s