Výklad tarotových karet

Včtšina lidí si představuje kartářku jako ženu ve vlajících šatech , nakloněnou  přes malý stolek v pokoji svíčkách, předpovídající blížící se zkázu.

Ale o tom tarotové karty nejsou.Nejsou navrženy pro předpovídání budoucnosti,ale podle Hermetického Řádu Zlatého Úsvitu : “nejsilnější zdroj informací přichází zevnitř, Tarot pomáhá spojení s Vyšším Já”.

Historie tarotových karet není zcela známa. Existují různé dohady na základě podobností z různými mysterijními školami ze starého Egypta a klasického Řecka.

300 nl. přibližně doba vzniku knihy SEFER JECIRA, židovské kabalistické příručky, která podobně probírá astrologickou symboliku hebrejské abecedy, základní text pro MATHERSŮV KABALISTICKÝ TAROT.
Tarotové karty jse objevily v Evropě ve 14. století v Itálii a ve Francii. Je znám původní tarot  z 15. století Visconti – Sforza Tarocchi.Tarotové karty se vynořily  právě v době rozkvětu jedné z největších evropských civilizací – maurském Španělsku – kde  kvetla intelektuální výměna probíhající mezi Evropou a Blízkým východem. V osmnáctém století Antoine Court de Gébelin  tvrdil, že Tarot byl ve skutečnosti “Kniha Thothova” – pramen starověkých mystérií Egypta, který přinesli do Evropy cikáni.

Já používám  tarotové karty Svatého grálu.Rozložím je na konec výkladu, aby v obrazech ukázaly to, o čem jsme mluvili. Tento tarot ukazuje  Artušovskou legendu hledání Svatého Grálu.  Mám rád tyto karty, protože všichni jsme na Cestě …… 🙂

http://www.nature4healing.cz

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s